REPUBLIKA HRVATSKA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
   English    
Vizni sustav
Legalizacija isprava
Prebivalište
Nekretnine u RH za strance
Zahtjev za otpust/odricanje državljanstva RH
Državljanstvo
Putovnica
Hrvatska u svijetu

HOME Vanjska politika Predstavništvo Info servis Konzularni poslovi O Hrvatskoj Linkovi
Državljanstvo

I. DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIMITAK U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE


1. Neki javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da se stranka izjašnjavala kao pripadnik hrvatskog naroda (školske svjedodžbe, ovjerena preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica, ovjerena preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, ovjerena preslika prijave činjenice rođenja djece, rodni list i vjenčani list starijeg datuma, vojna knjižica, jedinični vojni karton i sl.)
Ukoliko u istima nema rubrike narodnost potrebno je dostaviti preslike istih i javne isprave  roditelja kojima  se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu

2. Izjava o pripadnosti hrvatskom narodu (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva RH ili ovdje)

3. Upitnik uz zahtjev - životopis (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva RH ili ovdje)

4. Izvod iz matične knjige rođenih - izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci),

5. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine - izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci),

6. Izvod iz matične knjige vjenčanih - izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci),

7. Uvjerenje o nekažnjavanju iz MUP-a- izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci)

8. Preslika (fotokopija) važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica odnosno putovnica  BiH ),

9. Ukoliko stranka smatra za potrebno, zahtjev - molba (pisan na hrvatskom jeziku)

10. Ako su zahtjevom roditelja  obuhvaćena i malodobna djeca, potrebna je suglasnost drugog roditelja, te za svako malodobno dijete izvod iz matične knjige rođenih – (izvornik) i uvjerenje o državljanstvu BiH (izvornik) - ne starije od 6 mjeseci.
Djeca starija od 14 godina života moraju dati pismenu suglasnost.

11. Pristojba u iznosu od 69,00 KM na osnovu tar. br. 74. stavak 1. točka1. i tar. br. 75. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (¨Narodne novine¨broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06)

Zahtjev se predaje osobno u Konzularnom odjelu Veleposlanstvu RH Sarajevo, Skenderija 17, tel. 033 651 451, 033 442 591, fax: 033 650 328, Uredu Novi Travnik, Kralja Tvrtka 12, tel. 030 792 072 i Uredu Usora, Sivša 53, tel 032 895 266

Napomena:

  • dokumenti navedeni u točkama 1., 4.,5., 6., 7. i 10. trebaju biti priloženi u izvorniku i preslici, koja ne mora biti ovjerena,
  • dokumenti izdani od nadležnih tijela BiH, moraju imati pečat BiH

 

II. DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIMITAK U HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO MALODOBNE DJECE, KOJA SU ROĐENA PRIJE PRIMITKA RODITELJA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE, A NISU BILA OBUHVAĆENA ZAHTJEVOM RODITELJA

1. Neki javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da se roditelji izjašnjavaju kao pripadnici hrvatskog naroda (radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžba, indeks,  itd.)
    Ukoliko u istima nema rubrike narodnost potrebno je dostaviti preslike istih.

2. Izjava o pripadnosti hrvatskom narodu (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva RH ili ovdje)

3. Upitnik uz zahtjev - životopis  roditelja (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu Veleposlanstva RH ili ovdje)

4. Izvod iz matične knjige rođenih - izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci),

5. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine - izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci),

6. Uvjerenje o nekažnjavanju roditelja - izvornik, (ne stariji od 6 mjeseci),

7. Pismena suglasnost drugog roditelja da malodobno dijete stekne hrvatsko državljanstvo

8. Preslika (fotokopija) važeće identifikacijske isprave roditelja (osobna iskaznica odnosno putovnica BiH),

9. Domovnica, odnosno rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo roditelja

10. Djeca starija od 14 godina života moraju dati pismenu suglasnost

11. Konzularna pristojba u iznosu od 69,00 KM na osnovu tar. br. 74. stavak 1. točka 1. i tar. br. 75. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama

Zahtjev predaju roditelji u Konzularnom odjelu Veleposlanstvu RH Sarajevo, Skenderija 17, tel. 033 651 451, 033 442 591, fax: 033 650 328, Uredu Novi Travnik, Kralja Tvrtka 12, tel. 030 792 072 i Uredu Usora, Sivša 53, tel 032 895 266

Napomena: dokumenti navedeni u točkama 1., 4.,5., 6. i 9. trebaju biti priloženi u izvorniku i preslici, koja ne mora biti ovjerena.

 

III. DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U KNJIGU DRŽAVLJANA MALODOBNE DJECE KOJA SU ROĐENA NAKON PRIMITKA RODITELJA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Izvod iz matične knjige rođenih – izvornik – (ne stariji od 6 mjeseci)

2. Domovnica odnosno rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo roditelja

3. Preslika (fotokopija) važeće identifikacijske isprave roditelja (osobna iskaznica odnosno putovnica BiH)

4. Nazočnost oba roditelja kod predaje zahtjeva

5. Konzularna pristojba u iznosu od 19,00 KM na osnovu tar. br. 74. točka 3. i 75. točka 1.

Napomena: dokumenti navedeni u točkama 1., 2. i 3. trebaju biti priloženi u izvorniku i preslici, koja ne mora biti ovjerena.

 
vrh stranice Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, 2006.